Posted on

Hur återställer Man Företagspolicylistan I Windows Server 2003?

Under de senaste dagarna har många läsare stött på en krediterad felkod med grupprinciplistan i Windows Server 2003. Denna situation kan uppstå på grund av flera orsaker. Låt oss titta på dem nu.

Stoppa krascher och fel med Reimage reparationsguiden. Klicka här för att ladda ner.

Hur får jag att se alla grupppolicyer nära Active Directory?

Klicka på fliken AD Management.I avsnittet Hantera grupprincipobjekt klickar du på länken Hantera grupprincipobjekt.I panelen för hantering av grupprinciper klickar du på Alla domäner till vänster för en person för att expandera länken och visa alla konfigurerade domäner.Klicka på för närvarande önskad domän/avdelning.

Windows 2003 Group Policy varför inte vi administratörer för att kostnadseffektivt kontrollera gruppen människor som ser en kraftfull resurs. En policygrupp kan försöka – kontrollera både webbläsare och datorer.

De gör administratörer effektivare och sparar ögonblick genom att låta dem centralt överleva mer eller mindre alla användare och dessutom datorer när de är på språng.

Gruppförsäkringsplaner finns i två typer: lokal inkassopolicy och domänbaserad grupppolicy. Som namnet antyder tillåter Local Group Policy den lokala administratören att organisera alla typer av användare på den här datorn för att behålla alla resurser och funktioner tillgängliga på typen av dator. Till exempel kommer en administratör med största sannolikhet att inaktivera användningen av alla dina startkommandon. Detta säkerställer att researrangörer inte kommer att köra sökkommandoraden på den här datorn.

Domängrupppolicyer tillåter totalt domän-/företagsadministratörer att centralt reducera alla användare och persondatorer avseende domänen/toppnivån. Du kan säkert definiera Tillåt och skapa tillåtna åtgärder för älskare och datorer utanför webbplatser, webbplatser och organisatoriska enheter med hjälp av gruppolicy. Ja

Lös vanliga PC-fel

Din dator kan vara infekterad med virus, spionprogram eller annan skadlig programvara. Restoro kommer att skanna och identifiera alla dessa problem på din maskin och ta bort dem helt. Programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Restoro kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och logga in med dina kontouppgifter
 • 3. Starta en genomsökning av din dator för att hitta och åtgärda eventuella fel

 • I Windows Server 2003 på uppdrag av Windows XP kan du köpa mer än 2 000 färdiga grupprincipmetoder. Som standard äger gruppolicy definitivt rum. Du behöver bara ändra dina värden för de olika policyinstallationerna för att passa dina specifika behov. Du kan skapa nya grupppolicyer som hjälper till att möta de specifika behoven för din huvudverksamhet. Med gruppolicy kan du mycket väl implementera:

  Avancerade registerinställningar: låter dig återvända för att skapa en bra policy för närhet och programkontroll.

  Säkerhetsinställningar: Låter dig ställa in användar- och persondatorsäkerhetsinställningar för att begränsa dem på arbetsfiler baserat på sökväg, hash, kriterier för materialvaror eller URL-zon.

  Hur många typer av gruppolicy finns det?

  Det finns en trio av olika typer av GPO: lokala, icke-lokala och även nybörjare. Lokala grupprincipobjekt.

  Programvarubegränsningar: Låter dig skapa en tillförlitlig policy som begränsar användare från att springa oönskade banor och skyddar datorer som orsakas av virus samt ashackerattacker.

  Programvarudistribution och installation: Ger dig möjlighet att centralt tilldela eller publicera programvaruapplikationer om du vill domänmedlemmar med hjälp av en onlinemarknadsplatspolicy.

  Roaming-användarprofiler. Gör det möjligt för mobila tittare att se en bekant och vanlig datormiljö i alla system runt en domän genom att centralt lagra sin egen profil på en server.

  Underhåll av Internet Explorer: Tillåter administratörer att hantera de flesta av IE-inställningarna för användarenheter som en del av en domän genom att centralt kontrollera de bästa säkerhetszonerna, sekretessinställningarna och andra stora problem via en policygrupp.

  Använd lokal grupppolicy

  Hur tränar jag på gruppolicy på insidan av Windows Server?

  För att öppna pistolen, helt enkelt “Start”, skriv “rsop.msc” och klicka i den resulterande posten. Verktyget för policyresultat börjar skanna ditt system för att skapa vanliga grupprincipinställningar.

  Gruppstadspolicyer påverkar bara användare som dokumenterar lokala produkter, när domänbaserade policyer påverkar alla användare på själva domänen. Precis som du manifesterar domänbaserade policyer bör du och din familj kunna skapa policyer i tre delar: webbplatser, domäner och organisationsenheter. Tillsammans med ditt företag måste du se till varför var och en av dessa datorer bäst kan tillhöra en företagsdomän förutom en webbplats.

  Ett grupprincipobjekt (GPO) lagras med ett högt antal för varje domän. Ett familjehem kan dock länkas till domäner, laserskrivarplatser och organisationsenheter, och en hanterbar domän, webbplats eller organisationsenhet kan ge flera GPO:er. Dessutom kan vilken sektor, webbplats eller organisationsenhet som helst likna vilken GPO som helst i en mängd domäner.

  Hur får jag åtkomst till gruppolicy i Windows Server 2003?

  För att skapa grupprincipobjektredigeraren, öppna Active Directory-webbplatser tillsammans med Active Directory-tjänster eller Användare och datorer; Högerklicka på en webbplats, nisch eller division; välj egenskaper; Fortsätt sedan till fliken Grupprincip. Windows två tusen och två lade till en ny grupprincipinställning för distribution av datorprogramvara.

  När ett visst lämpligt GPO har definierats, undersöks det verkligen av alla basobjekt medan det tillämpas sekventiellt, från det lokala Internet, över platsen, över fältet, och genom varje staplad OU. Till exempel, om en GPO orsakas på domännivå, bör det allvarligt påverka alla webbplatsmedlemmar och praktiskt taget alla organisationsenheter under de kommande styckena.

  När var och en av policyerna i hela hierarkin har tillämpats, träder slutresultatet av all denna policy i kraft för företagsanvändare eller datorer, och kallas egentligen vanligtvis för specifik resultShifting uppsättning policyer (RSoP).

  För att använda GPO mer i detalj kan kunderna arbeta med WMI-filter (Management Instrumentation) och DACL-behörigheter (Discretionary Access Control List). WMI-filter låter dig tillämpa GPO på specifika datorer som uppfyller specialiserade villkor i första hand. Till exempel kan du registrera ett GPO för alla system med mer i motsats till 500 MB ledig diskplats. DACL-behörigheter tillåter gpos att existera baserat på användarens gruppmedlemskap.

  lista till grupppolicyer i Windows Internet Hosting Server 2003

  Windows Server 2003 tillhandahåller en enhetlig Group Policy Management Console (GPMC) som ger dig möjlighet att centralt hantera programvaran för Group Policy. Den erbjuder en verklig specifik vy av lokala datorer, webbsidor, webbplatsnamn och (organisationsenheter). I en högerkonsol kan du ha följande verktyg:

 • Active Directory-användare och datorer
 • Active Directory-webbplatser och -tjänster
 • Resultatuppsättning av alla MMC-snapin-moduler för policy
 • ACL Editor
 • Mask p delegering
 • Grupppolicy kan vara mer konfigurerad för datorer eller användare, förmodligen båda, som visas här:

  lista över grupppolicyer överallt i Windows Server 2003

  Grupprincipredigeraren kommer att kunna startas automatiskt med hjälp av kommandot gpedit.msc.

  Båda policyerna tillämpas vid föryngring av grupppolicyer och kan valfritt tyckas användas för att specificera arbetsstationsinställningar, göra jobbets systembeteende, användarinloggning och som ett resultat av utloggningsscenarier, applikationsinställningar, säkerhetsinställningar, utfärdade och publicerade system och applikationsringbindare, och omdirigeringsinställningar.

  Datorrelaterade policyer kommer ofta att tillämpas när datorn ska startas om, medan användarrelaterade policyer administreras när användare loggar in på sina datorer.

  Åtgärda vanliga PC-fel och skydda din dator från skador. Ladda ner här.