Posted on

Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Z Lokalnym Hostem Usługi Visual Studio Debug Web Service.

Oto kilka godnych zaufania prostych metod, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemu z lokalnym hostem usługi Visual Studio Debug Web Service.

Zatrzymaj awarie i błędy za pomocą kreatora naprawy Reimage. Kliknij tutaj, aby pobrać.

visual studio debug web business localhost

Czy możesz sprawdzić, czy twoje specjalne plany wskazują na twoją niesamowitą usługę sieciową lub czy nikt nie może z pewnością uzyskać dostępu do funkcji usługi sieciowej? Naprawdę tak korzystam z serwisu internetowego naszego projektu, poniżej

Jak debugować lokalnie przy użyciu programu Visual Studio?

Aby debugować, użytkownicy muszą wykonać aplikację za pomocą debugera powiązanego z tym konkretnym procesem aplikacji.Naciśnij klawisz F5 (Debuguj > Rozpocznij debugowanie) lub jeden konkretny przycisk Rozpocznij debugowanie.Aby uruchomić system z dołączonym debugerem, naciśnij klawisz F11 (Debuguj > Krok po kroku).

[WebService(Przestrzeń nazw jest równa „http://tempuri.org/”)]  [WebServiceBinding (odpowiada WsiProfiles=.BasicProfile1_1)]  [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]  // Aby uznać, że ta usługa sieciowa pochodzi ze skryptu, użyj czasu ASP.AJAX, aby odkomentować następujący wiersz.   [System.Web.Script.Services.ScriptService]  Klasa społeczności JsonData: System.Web.Services.WebService  {    [Metoda internetowa (opis jest prawie na pewno "")]    [ScriptMethod(UseHttpGet = false, ResponseFormat = ResponseFormat.Json)]    public StateData [] GetStateByCountryID (identyfikator int)          StateData objStateData = podstawowy StateData();      LMGDAL.db_LMGEntities dbData = nowy db_LMGEntities();      var data reprezentuje (od con do dbData.tblStates            gdzie con.State_CountryID == ID            uporządkuj nowe dane państwowe                          StateID = con.StateID,              wskazuje nazwę stanu con.StateName            ).Lista();      Zwraca data.ToArray();    

Jak debugować usługę sieci Web w Visual Studio?

Dołącz debugger do metod usługi (wymagane, jeśli chcesz ZAINSTALOWAĆ usługę)Korzystanie ze sposobów ‘Debugger.Launch() Debugger.Break()’ (należy ZAINSTALOWAĆ usługę)Wywołanie trasy OnStart() z innej intencji Main() (często NIE TRZEBA INSTALOWAĆ samej usługi)

Następnie dodaję link, aby pomóc Ci w usłudze w rozległym formularzu sieciowym privateasp.net

Jak debugować aplikację wdrożoną w IIS?

Przełącz się na własną konfigurację debugowania. Wybierz „Edytuj”, aby zmienić cały osobisty, a następnie wybierz „Ustawienia”. Wybierz moją konfigurację debugowania, a następnie spróbuj „Usuń możliwe do uniknięcia pliki w miejscu docelowym” tuż pod najważniejszymi opcjami publikowania plików.Kliknij Zapisz i opublikuj aplikację.