Posted on

Czy Masz Usługi Sprawdzania Sytuacji W Systemie Windows Vista?

Zatrzymaj awarie i błędy za pomocą kreatora naprawy Reimage. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Czasami systemy komputerowe mogą wyświetlać komunikat, który według ekspertów jest sprawdzany przez usługi Windows Vista. To trudne zadanie może być spowodowane wieloma przyczynami.W porcie Eye Services przewiń w dół i znajdź firmę, której szukasz. Kliknij usługę prawym przyciskiem myszy i wybierz tylko Właściwości. W oknie właściwości tych usług skopiuj (lub wklej) ten konkretny tekst po prawej stronie wpisu Nazwa usługi.

4 Stare równa się „”>

Jak zacząć od znalezienia usług Windows?

Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij R, aby otworzyć okno Uruchom:Zaloguj się za pomocą usług. msc na ścieżce kariery wpisz i naciśnij Return. Usługi powinny rozpocząć się za dodatkową lub dwie.

Windows Services.msc, dostawca jest właścicielem strefy, w której można wygodnie zarządzać różnymi rodzajami usług, na przykład wyłączając rozwiązania Windows Update i ograniczając usługę Windows Search. Możesz bardzo łatwo powiedzieć, że możesz uruchomić, aby stać się problemem, że czasami Services.msc nie będzie można otworzyć w systemie Windows 10.

  Otwarto dla MSConfig w systemie Windows 10

  Znajdź konfigurację systemu na dowolnym pasku zadań. Wybierz najlepszy wynik, technikę konfiguracji pulpitu aplikacji. Aby uzyskać więcej ważnych informacji, zobacz MSConfig, Narzędzie konfiguracji systemu.

  Plik sieciowy systemu Windows 10

  Zezwól na udostępnianie otwartych usług avTomato. W systemie Windows naciśnij klawisz logo osoby + R. W całym oknie dialogowym Uruchom wybierz Wide Range services.msc i kliknij OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy prawie dowolną z następujących usług, wybierz Właściwości, jeśli są uruchomione, wybierz Nieudane uruchomienie, a obok Typ uruchomienia wybierz Automatycznie: Host dostawcy wykrywania funkcji.

  Jak zidentyfikować i aktywować wyłączone instancje programu SQL Server w programie SQL Server Start 2000

  Jak mogę opanować Menedżera usług Windows?

  Kliknij prawym przyciskiem myszy symbol programu uruchamiającego, który otworzy menu WinX.Wybierz Uruchom.Zaloguj się do usług. msc w dowolnym otwartym biegu.To prawdopodobnie otworzy często Menedżera usług systemu Windows.

  kliknij Uruchom, przejdź do Services.msc i, jeśli to konieczne, kliknij OK. W sekcji Usługi kliknij dwukrotnie MSSQL $ (nazwa instancji). Notatka. InstanceName może stanowić ogromny symbol zastępczy dla reputacji przypisanej przez SQL Server do większości sytuacji, w których została umieszczona. W oknie dialogowym MSSQL $ (InstanceName) kliknij zakładkę Ogólne. Kliknij opcję Automatycznie lub Ręcznie.

  Włącz urządzenia Bluetooth w panelu sterowania dla odpowiedniej myszy lub klawiatury

  sprawdź usługi w programie Windows Vista

  Otwórz przystawkę Microsoft Management Console (MMC) dla usług. Aby to zrobić w systemie Windows Vista, po prostu kliknij Typ uruchomienia, services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij Usługi na liście Programy. Jeśli wszyscy chcą, zostaniesz poproszony o podanie hasła brokera lub wprowadzenie potwierdzenia, hasła, znanego również jako kliknij Dalej.

  Podłącz zaufane urządzenie Bluetooth, które nie zawiera lub nie wymaga nadajnika-odbiornika

  Jak mogę sprawdzić, czy usługi działają w systemie Windows?

  Wszystko, co twój sektor musi zrobić, to utworzyć dla prawdziwego pliku tekstowego, który zawiera rzeczywiste nazwy komputerów z systemem Windows i zmienić zmienną programową $ ServiceNameToCheck, aby udostępnić usługę, którą chcesz pomyślnie przetestować.

  services.msc. Na liście większości programów kliknij Usługi. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zmianę lub udowodnienie administratora, wprowadź know-how konta lub kliknij przycisk Dalej. Windows XP. Kliknij I Rozpocznij, a następnie kliknij Uruchom. Skopiuj i wklej (lub wpisz) prawidłowe polecenie i wpisz je w polu Często otwieraj, a następnie dotknij ENTER: Naciśnij services.msc. Kliknij dwukrotnie Obsługa Bluetooth.

  Rozwiązywanie problemów z programem Windows Defender

  Korzystanie z dużej trzeciej grupy lub jednego programu będzie w stanie wyłączyć niektóre usługi Windows Defender, które mogą być wykorzystywane do oprogramowania szpiegującego lub złośliwego oprogramowania. Aby ponownie aktywować naszego własnego programu Windows Service Defender, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij Start, uruchom. (Możesz także użyć klawisza Win + R) 2. Wpisz services.msc 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Defender i kliknij Start.

  Serwer narzędzi administracji zdalnej (RSAT) związany z systemami operacyjnymi Windows

  Rozwiązania Remote Desktop Services obejmują przystawki Remote Desktop, rd Gateway Manager, tsgateway.msc, Remote Desktop Licensing Manager, licmgr.exe, Remote Desktop Licensing Diagnostic Tool, lsdiag.msc. Użyj Menedżera serwera, aby zorganizować wszystkie przeciwne usługi ról RDS, które powinny być realizowane RD Gateway RD and Licensing. na co. w jaki sposób. Serwer narzędzi NIS

  Rozwiąż typowe błędy komputera

  Twój komputer może być zainfekowany wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. Restoro przeskanuje i zidentyfikuje wszystkie te problemy na twoim komputerze i całkowicie je usunie. Oprogramowanie, które umożliwia naprawienie szerokiego zakresu problemów i problemów związanych z systemem Windows. Restoro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.

 1. 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 2. 2. Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych konta
 3. 3. Rozpocznij skanowanie komputera, aby znaleźć i naprawić błędy

 4. Firma TechRepublic opublikowała niedawno listę usług Vista i określiła, które opcje mogą zostać bezpiecznie wyłączone. Teraz całe pytanie brzmi: Jak w prosty sposób wyłączyć usługi w Viście? Jeśli wiesz, jak pracować z aplikacjami w systemie Windows XP lub większości innych marek systemu Windows, ten samouczek nie dostarczy zbyt dużej wiedzy do twojego zestawu narzędzi, ale jeśli unikałeś profesjonalnych usług z obawy przed poważnym problemem, to jest jeden kawałek wiedzy.

  Pole kontroli usług

  Wszystkimi witrynami zarządzania w systemie Vista można zarządzać za pomocą apletu Service Control. Sposób, w jaki Twoja witryna uzyskuje dostęp do apletu Usługi, zależy od tego, jak bardzo go ograniczyłeś w Panelu sterowania Vista. Jeśli jesteś za Kiedy wykonujesz czystą instalację Visty, prawdopodobnie nie wprowadzono żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć na sposób działania nowego Panelu sterowania Vista lub jak to działa. Jeśli tak, postępuj zgodnie z najlepszymi instrukcjami:

  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Z menu Start wybierz Panel sterowania. To z pewnością otworzy prawdziwy czas ekranowy, taki jak ten dostępny na rysunku A.
  3. Na konkretnej stronie głównej pulpitu nawigacyjnego wybierz System, a następnie Konserwacja. Rysunek B przedstawia tę sieć strona po stronie.
  1. Na stronach Konserwacja i administracja systemu kliknij
  2. Na stronie Administracja (Rysunek C) kliknij dwukrotnie opcję Usługi.
  1. Gdy Kontrola dostępu użytkownika wyświetli monit o sprawdzenie, czy aplet sprawdzania usługi może się otworzyć, kliknij bieżący przycisk Dalej. Jeśli w ogóle nie masz motywacji, albo masz wyłączoną kontrolę dostępu użytkownika, albo zazwyczaj logujesz się na konto, na którym nie masz uprawnień administratora.
  2. Powinieneś teraz zobaczyć aplet Panelu sterowania usługami, jak pokazano na rysunku D.

  Zarządzanie usługami

  Czy nadal mogę korzystać z systemu Windows Vista w roku 2020?

  Microsoft zakończył wsparcie, aby osiągnąć system Windows Vista. Oznacza to, że Vista nie będzie miała problemów z dodatkowymi poduszkami powietrznymi lub błędami i nie będzie miała doskonałej pomocy medycznej. Systemy operacyjne, które prawie zawsze nie są już obsługiwane, są nieco mniej odporne na złośliwe ataki niż współczesne systemy operacyjne.

  Jeśli chcesz, aby móc korzystać z każdej usługi, spójrz na wpisy Stan i Typ uruchomienia w aplecie Usługi. Po uruchomieniu usługa jest wyświetlana jako „Uruchomiona jako” we wszystkich kolumnach „Stan”. Jeśli kolumna Status tak obok rzeczywistej usługi jest opróżniona, oznacza to, że większość typu usługi nie jest uruchomiona. W kolumnie „Typ uruchomienia” każda usługa może mieć tylko jeden z czterech osiągalnych stanów:

  • Automatycznie: Usługa kończy się automatycznie po uruchomieniu nowego systemu. Jeżeli usługa pozostaje niewymagana, zostaje zakończona, jednak może zostać przypisana automatycznie.
  • Automatycznie (opóźniony start): podobnie jak można to zrobić. Ale systematycznie usługę można uruchomić natychmiast po uruchomieniu systemu. Ta opcja produktu jest nowością w systemie Windows Vista i może pomóc w ograniczeniu zasobów naturalnych wymaganych do uruchomienia wybiegu, ponieważ nie trzeba przechowywać w pamięci wszystkich poszczególnych wymaganych usług niemal łącznie.
  • Ręcznie: usługa jest uruchamiana i zatrzymywana w razie potrzeby lub zamykana po uruchomieniu przez użytkownika końcowego.
  • Wyłączone: usługa nie uruchamia się Działa, niezależnie od tego, czy jest to wymagane, czy nie.

  Zwróć uwagę, że naprawdę istnieje jakakolwiek ogromna różnica między dostawcami, którzy nie działają wyłącznie, a agencją, która jest wyłączona. Dopiero w momencie, w którym faktycznie wyłączyłeś usługę, możesz być pewien, że prawdopodobnie nigdy nie zadziała. Jeśli usługa funkcjonalna jest zawsze ustawiona na Ręcznie, może być obecna niezależnie od tego, kiedy wykonywane są wywołania systemowe.

  Dezaktywacja usługi dla Ciebie

  Po klinicznym ustaleniu usług, które chcesz wyłączyć, wyłączenie ich nie jest oczywiście zbyt trudne. Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie usługę z nazwą, aby otworzyć cały arkusz właściwości dla danej firmy.
  2. Znajdź naszą własną listę dotyczącą typów uruchamiania na rysunku E.
  1. Następnie kliknij ogólnie strzałkę w dół, aby przejść do tego pola Typ uruchomienia, ale po prostu kliknij opcję Wyłączone.
  2. Kliknij OK.

  Kiedy skończysz, najprawdopodobniej okaże się, że typ uruchomienia, który reprezentujesz, reprezentuje wybraną usługę, faktycznie się zmienił.

  Rysunek F.

  Podsumowanie

  Jak rozwiązać usługi Windows za pomocą Kontrolera plików systemowych?

  Jeśli masz problemy z dowolną # z tych usług na swoim prywatnym, większość użytkowników może uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych (SFC) z bieżącego wiersza poleceń, aby przywrócić usługi systemu Windows.

  W zależności od tego, co musisz zrobić, aby go wyłączyć, możliwe do uniknięcia manipulacje w systemie Vista mogą pomóc w szybszym uruchomieniu rutyny i zapewnić lepsze działanie. Opisane tutaj kroki najprawdopodobniej poprowadzą Cię przez ten proces.

  sprawdź usługi zlokalizowane w systemie Windows Vista

  Napraw typowe błędy komputera i chroń komputer przed uszkodzeniem. Pobierz tutaj.

  Check Services In Windows Vista
  Diensten Controleren In Windows Vista
  Controlla I Servizi In Windows Vista
  Verifier Les Services Dans Windows Vista
  Windows Vista에서 서비스 확인
  Uberprufen Sie Die Dienste In Windows Vista
  Verificar Servicos No Windows Vista
  Consultar Servicios En Windows Vista
  Kolla Tjanster I Windows Vista
  Proverit Sluzhby V Windows Vista